Dette er gode nyheter for alle skyttere som nesten har gått på veggen en stund pga abstinenser den tiden det ikke har hvert mulig å utøve idretten vår. I tillegg til nedenstående føringer fra NSF, så gjelder foreløpige følgende regler hos OSS. Klubbhuset skal ikke benyttes til annet en nødvendig toalettbesøk.
Hender skal vaskes når man går både inn og ut av klubbhuset.

 


Melding mottatt fra NSF i dag:

Hei,
Dette gjelder også Løvenskioldbanen

NSF følger de nye rådene og påleggene fra NIF og helsemyndighetene og tillater igjen trening på medlemsklubbenes skytebaner fra torsdag 2. april kl. 1300

Norges Idrettsforbund (NIF) vil senest i morgen komme med generelle koronavettregler som vil gjelde for alle klubber og lag.

I tillegg skal det enkelte særforbund supplere med egne bestemmelser.

Følgende koronavettregler gjelder for NSFs klubber og klubbmedlemmer.

(Reglene vil kunne bli justert når NIF offentliggjør de generelle reglene).

Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.

 

  1. Konkurranser/stevner er forbudt
  2. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen  tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
  3. Den enkelte er selv ansvarlig får å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand  2 m til andre personer og de generelle hygienerådene.

Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.

  1. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte.

Dette gjelder også klubbvåpen.

  1. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting
  2. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Med vennlig hilsen/Best regards

Norges Skytterforbund/The Norwegian Shooting Association

 

Arild Groven

Generalsekretær/Secretary General

 

www.skyting.no

Norges Skytterforbund – NSF. Oslo Sportsskyttere – Grunnleggeren av sportsskyting i Norge er medlem av Norges Skytterforbund