Forrige lørdag morgen etter en usedvanlig
mørk og våt natt, hvor ikke engang uglene
tordte å ule møtte skytterene et forferdelig
syn når tåken lettet og de omsider fant frem
til skiveboden:
ugle

Den var ikke låst!
Hva hadde skjedd, og ved nærmere
undersøkelser viste det seg at også låsen
var vekk.
Det gikk ett «gys» gjennem kroppen på skytterene,
som hastet inn i klubbhuset for en kopp varm kaffe.
gys

Nå var gode råd dyre. Baneområdets ITV anlegg
ble gransket for de siste 48 timene;
Bortsett fra skyttere fra egen og naboklubber
kunne ikke kameraene gi det endelige svaret.
Vi vet jo att samtlige skyttere har rent mel i posen
og er sikkerhetsklarert, så at noen av OSS skulle
ha «tatt» låsen er utenkelig.

Men man kan aldri vite, kan hende
lusker det en rev rundt på banen..
reven lusker over banen
Skulle derimot en litt diskret sjel ha klart å få
med seg låsen ved ett uhell, så vil man kunne anta
at vedkommende bør kjenne at nøkkelknippet nå
må være betydelig større og tyngre en normalt,
da Låsen faktisk veier 400 gram og må henge
i skiveboden for å kunne ta ut nøkkelen.
labyrint

Vi setter selvfølgelig stor pris på hjelp fra eventuelle
vitner eller noen som vet, eller har hørt noe.
Tips som fører til oppklaring av Lås-mysteriet
belønnes med to kokte pølser med sennep 🙂

Inntil mysteriet er løst, har vi midlertidig
satt inn en kodelås overvåket av tre kameraer 🙂