Hele 17 starter ble det på det litt uformelle NAIS stevne
sist lørdag. Fortsatt er det noen som ikke har turt å
ta spranget fullt ut, ved å delta på stevner.
Husk at et stevne tilsvarer tre gode treninger, og
at andre skyttere ikke bryr seg om dine resultatene 🙂
Først når du har blitt virkelig god til å skyte, og du
eventuelt selv legger opp til det, vil andre skyttere
kaste et blikk på ditt navn på resultatlistene.
En annen faktor er jo selvsakt at dersom man
deltar på noen stevner, vil det være lettere
å få innvilget søknad om erverv av eget våpen.

Stor takk til «gutta» som dro stevne denne gangen:
John Sandvik og Øivind Friis

Her er innkommede resultater:
NAIS-21.7.2018 (1)