.
Generalforsamlingen i Oslo Skytterkrets gikk i år av stabelen
23.03.17 på Idrettens hus på Ekeberg.
Oslo Sportsskyttere stilte med 04 mann og var således godt representert.

Normalt er det ikke så mye å nevne etter slike møter, men nevnes
bør kanskje likevel at kretsen gikk på en økonomisk smell i fb med
nødvendig vedlikehold av Ekeberg banen som driftes av kretsen.
Likevel foreslås ikke økning av kontigenten som for tiden er
på Kr: 50,-
Underskuddet i 2016 planlegges dekket inn over tid med
en baneleie økning på 25% for de klubbene som er så heldige
å få banetid på Ekeberg, samt ett stramt budsjett.

Etter ordinært møte, ble det informert om mulige organisasjonsendringene
som skal opp på tinget 1. og 2. april.
Olav Handeland fra OSS ble valgt inn til å representere på tinget,
noe vi skal være glade for: Organisasjonsendringene og andre
saker gjør trolig årets Ting til det viktigste noen gang, og vi ser det som
en stor fordel at det stiller folk med bred og lang erfaring og som både
evner og har vilje til å sette seg inn i sakspapirene og ser det store bildet.

Det ble også nevnt den positive henvendelsen fra FRP (Fremskrittspartiet) til forbund/kretsen om ønsket samarbeid for rekrutering av barn/ungdom til skytesporten.
Dette skulle visstnok ikke ha ligget ved utsendelsen til årsmøtet,
men det ble sakt at dette skulle følges opp fremover i tid.

Fra kretsen ble det opplyst om at samtlige registrerte dommere,
må gå dommerkurs i løpet av 2017 for å opprettholde sertifiseringen.
På spørsmål om dette, lovet kretsen å invitere til to typer av disse
kursene. Det ene ordinært dommerkurs, det andre ett oppdaterings
kurs for eksisterende dommere.

Det ble også informert litt om statistikker som gjennem det nye idrettsregistrerings systemet med antall stevner og grener fremkommer.
Det er svert stor aktivitet på Pistolsiden naturlig nok, og noe lavere stevne aktivitet på de øvrige grenene.
Tallene er selvfølgelig misvisende i forhold til den reelle aktiviteten,
da vi er en del av en meget stor bredde idrett hvor de fleste ikke deltar
så ofte på approberte stevner, men likevel har meget stor aktivitet på treningene og på uapproberte stevner samt interstevner.
Som vi vet avholdes det bare på Løvenskjoldbanen rundt 50 uapproberte stevner i året som naturlig nok ikke kommer med på statistikkene.

Det er jo sånn i vår idrett som i andre idretter at ikke alle kan eller ønsker å bli Norgesmestere, men ønsker å utøve sin idrett på sitt nivå og med sine ambisjoner.
Skulle statistikken bli benyttet mot idretten vår, kan hende må hver enkelt skytter i tillegg til føring av aktivitetslogg på sikt også registrere dette inn
på nettet i fremtiden..

Husk å ta med start kortet på neste approberte stevne med ID-registreringsnummeret (Printes ut på minidrett.no)
Neste år klasseføringer vil da fremkomme automatisk på startkortene pr/01.01.18. og vil fortsatt være en viktig del av dokumentasjonen ifb med
søknad om erverv av våpen

I dag er det Oslo Sportsskyttere som avholder Generalforsamling,
og vi ses i møtelokalet på Lerdubanen Kl: 18:30 presis.
Hjertelig velkommen!