Også i år hadde vi to representanter på konferansen.
Ikke bare er dette er en konferanse hvor «sliterene» årlig møtes for å utveksle erfaringer og få innputt i hva som både rører seg i vårt langstrakte land, men også
er med å stake ut kursen videre.

Det er ett stort program og det blir derfor mange lange timer på rompa en slik helg.

Forbundet har som kjent hvert gjennem en stor omorganisering og de første erfaringene er nå gjort.
En skulle kanskje tro at en lik omorganisering skulle gå noe ut over effektiviteten en periode, men tvert i mot.
Forbundet jobber hardt og målbevist på alle kanter,
og har til og med lavet noen flotte filmer som viser idretten vår på en positiv måte.

Ett av høydepunktene er selvfølgelig oppsummeringen av siste års prestasjoner av toppidrettsutøverene våre, med intervjuer av noen av skytteren våre som er i verdenstoppen samt utdeling av bragdmerkene,
kåring av årets klubb, årets innsjel etc.
Vedrørende vår hjemmebane: Løvenskiold, så er det
vel for oss ikke så mye nytt, men litt innfo om oppgraderingen som gjøres på minjatyrbanen var
greit å få med seg, samt at det er all grunn til å tenke positivt om fremtiden også for dette «riksanlegget» vårt.