Kontaktskjema

6 + 2 =

Kontaktinformasjon for Oslo Sportsskyttere

 

 

Alle henvendelser om ditt medlemskap, spørsmål om klubben, oppsigelse av medlemskap og anmodninger til klubbens administrasjon eller styret skal benytte «Kontaktskjema» eller adressene på denne siden.

 

Org.nr.: 983 986 625 


 

Kontaktpersoner i klubben

FORMANN:   Bjarne Themsen   

NESTLEDER:   Olav Handeland       47377315

STYREMENDLEM:   Kåre Gullbekk       94227770

Varamedlem:  Tor Heiestad       91789450

Grenleder:   Øivind Friis      90860721 

SU-kontakt:   Bjarne Themsen

Juniorkontakt   Bjarne Themsen

Sikkerhetskurs   Bjarne Themsen

Kontakt via E-post    (klubbhuset@oslosportsskyttere.no)

Villsvin:

Oppmann:   Tor Heiestad   (tor.heiestad@gmail.com)      91789450

Ankerveien 152, 0757 Oslo    (villsvin@oslosportsskyttere.no)

Juniorkontakt:   Tor Heiestad