Kontaktskjema

4 + 4 =

Kontaktinformasjon for Oslo Sportsskyttere

 

Alle henvendelser om ditt medlemskap, spørsmål om klubben, oppsigelse av medlemskap og anmodninger til klubbens administrasjon eller styre skal benytte “Kontaktskjema” eller adressene på denne siden.

 


 

Kontaktpersoner i klubben

 

Org.nr.: 983 986 625

 

KLUBBLEDER:

Bjarne Themsen                         

NESTLEDER:

Olav Handeland                  

(Medlemsansvarlig)

PISTOL:

 

Oppmann Øivind Friis  (post@oslosportsskyttere.no)      90860721 

 

Kontaktes via E-post    (pistol@oslosportsskyttere.no)

SU-kontakt               Bjarne Themsen

Juniorkontakt          Bjørn Håvar Falck-Andersen

Sikkerhetskurs         Bjarne Themsen      Se over !

 

____________________________________

 

VILLSVIN:

Oppmann Tor Heiestad   (tor.heiestad@gmail.com)      91789450

Ankerveien 152, 0757 Oslo     (villsvin@oslosportsskyttere.no)

Juniorkontakt          Tor Heiestad        91789450