Styret i Oslo Sportsskyttere inviterer herved alle medlemmer til det 44. KOMBI-stevnet, med hyggeskyting i alle klubbens skytegrener. Dette er også et stevne for utrenede skyttere og nye medlemmer.

Noe av hensikten med KOMBI-stevnet er at vi skal bli kjent med de tilbud klubben har og ikke minst møte andre medlemmer. På alle standplasser vil det bli gitt instruksjon i den aktuelle disiplin og det våpenet som benyttes. Skytingen foregår på alle klubbens baner og vi skyter et program som er typisk for den gren som utøves på banen.

MØT OPP – LØRDAG 27. APRIL – DETTE ER FOR ALLE

Påmelding

Påmelding gjøres i skjemaet under. Siste frist for påmelding er 20. april.

Pris og klasser

Startkontingenten for seniorer kr. 300,- som betales på banen. Juniorer (t.o.m. 19 i 2019) skyter gratis.

KOMBI-stevnet er sterkt subsidiert av klubben. Deltakelse av andre enn medlemmer skal avtales og godkjennes før fristen til påmelding. Innbudte betaler kr 400,- og juniorer kr. 100,-

Ingen får benytte egne våpen eller ammunisjon, men husk å ta med hørselsvern.

Det skytes i 4 klasser: Herrer (Åpen), Damer (Åpen), Juniorer og Veteraner (fylt 50 år).

Premiering:

Inngravert navn på vandrepokal til stevnets beste herre-skytter. Pokalen oppbevares i klubbhuset.

Inngravert navn på vandrepokal til stevnets beste dame-skytter. Pokalen oppbevares i klubbhuset.

Deltakerne får e-post eller tilringes om starttid og skyterekkefølge.

Løvenskiold mars 2019.