OSS-logostripe-nettside V2

Oslo Sportsskyttere, grunnleggeren av sportsskytingen i Norge, ble stiftet i juli 1912. Oslo Sportsskyttere er den eneste klubben i Norge som har 4 skytegrener på sitt program: – LERDUESKYTING – PISTOLSKYTING – SKYTING PÅ LØPENDE VILTMÅL (Hjort og Villsvin). Klubben har sine skytebaner på Løvenskioldbanen i Bærum. Klubbens medlemmer har anledning til å skyte på alle klubbens baner på de fastsatte tider som til enhver tid gjelder for den aktuelle skytegren – TRENINGSTIDER ligger under hver gren.

Treningstider:         Pistol        Hjort        Villsvin       Lerdue

Priser medlemskap

Se nederst på startsiden.

Link til min side

Klubben har høyt kvalifiserte instruktører i alle grener. Oslo Sportsskyttere holder skytekurs og sikkerhetskurs for alle nye medlemmer. Klubben har et meget godt miljø og legger vekt på trivsel og hyggelige omgivelser.  Klubbens årlige hovedbegivenhet er Kombistevnet som arrangeres på våren.  På dette stevnet skyter alle samtlige grener og resultatet teller sammenlagt.

Et medlemskap i Oslo Sportsskyttere gir medlemmene flere muligheter enn noen annen skyteklubb i Norge.

Utlån av Våpen Som medlem av OSS får du muligheten til å låne våpen til trening og konkurranse. Utlån er gratis. Når skytterinteressen virkelig har satt kan du søke å kjøpe eget våpen innenfor din skyttergren.

Instruksjon og opplæring Det gis kyndig opplæring og veiledning i våpenbruk og utvikling av skyteferdigheter av erfarne og utdannede trenere. Det er bare å møte opp på oppsatte treningsdager så hjelper vi deg videre.

Kjøp av ammunisjon OSS har gode innkjøpsbetingelelser på ammunisjon. Våre innkjøpsavtaler og rabatter gis direkte videre til glede for våre medlemmer. Dette er priser som ofte er betydelig bedre enn det hver enkelt medlem klarer å oppnå på egenhånd.

Banefasiliteter OSS har egne baner for alle sine grener og skyttergrenene har alle tilgang til OSS sine lokaler.