Hans Holter og Pål Gudbrandsen hadde forberedt seg godt
og lavet ett meget bra standplasslederkurs.

De 10 deltagerene var både innteresert og absolutt til stedet,
og tilbakemeldingene vi har fått er udelt positive fra
både deltagere og kursholderene.
Vi ser også at det bor mye i de nye standplasslederene våre
og håper de også vil være med å bygge opp en bredere feltgruppe
på pistolbanen.

Allerede førstkommende lørdag med 7-FELT på programmet,
vil nok mange av de nye standplasslederene få lede sine første lag
med god støtte og veiledning.

Vi ønsker å gi en stor takk til Hans og Pål som på
eget initiativ har dratt i gang kurset.
Vi ser at verdens beste sportsskytter klubb nå har tatt ytterligere 
ett skritt mot å bli enda bedre.  

Hans Holter, en av kursholderene på standplasslederkurset