www.detsortegull.no

Oslo Sportsskyttere har inngått en samarbeidsavtale med firmaet
Det Sorte Gull.
Avtalen går ut på at klubbens medlemmer kan kjøpe kaffe levert på døren,
til samme pris eller lavere en veiledende butikkpris, samtidig vil man støtte
Klubben på samme prinsipp som man gjør med tipping/grasrotandelen.
Dersom man handler for Kr: 600,- eller mer, er det også gratis frakt.

Det er et stort utvalg av forskjellig kaffeprodukter til både vanlige traktere,
hele kaffebønner til små kaffe kapsler til de som har/benytter slike maskiner.

Vi har testet ut en del av produktene på klubbhuset, og det er selvfølgelig
mulig å få en prøvesmak om man kommer innom pistolbanen på de første
treningene (så langt prøve kaffen rekker).
Tilbakemeldingene så langt er at kaffen er rund (europeisk i smaken).

Er du villig til å prøve og ikke liker produktet, så har du i hvert fall støttet
klubben. En mail, en tlf eller et svar på varsel man automatisk får om neste leveranse
er nok til å korrigere eller stoppe videre leveranser/handel.
Så her trenger man ikke frykte at man ikke kommer ut av en avtale
om man ønsker å stoppe den.

Mer info finner du på: detsortegull.no eller TLF: +47 22 70 90 77

Klubbens godtgjørelse vil godskrives den nye frivillighets/gave-kontoen
(1506.07.62926) som ble opprettet for oppbygging av kapital til
investeringene vi står foran i forbindelse med miljøtiltakene
(reduksjon av lyd fra banene, oppsamling av bly,
funksjonshemmede tilpasninger etc) vi står foran i årene fremover.