Det er som kjent NM FELT på hjemmebane i år, og det vil være
behov for mange dommere.
Bærum Pistolklubb (Arrangøren av NM) har derfor satt opp ett
Feltdommerkurs Pistol fredag 21. april og lørdag 22. april.

Vi har ikke så mange registrerte dommere i OSS, så oppfordrer
interesserte å melde seg på:
Fremgangsmåte for påmelding og gjennemføring av kurset
er beskrevet på bildet/vedlegget.
FELTDOMMERKURS
Lurt å være tidlig ute, da kurset ventes å bli raskt fulltegnet.

Husk også å sett deg på som frivillig banemannskaper
under NM, Det er ikke krav om tidligere erfaring.
Liste er satt opp i klubbhuset på Pistolbanen.