Verden går videre, og vi med den.
Til nå har vi måttet klare oss med en bærbar WIFI
med dårlig dekning på Hjortebanen når vi
har registrert treningsskudd og oppskytinger etc.

I dag var dagen endelig kommet for at også
Hjortebanen fikk sitt eget internett anlegg.
Per Sander og Kåre Gullbekk mente nemlig at
1, mai hvor det er stille på Løvenskiold var
riktig dag å foreta en egendugnad nettopp for
å oppgrdere OSS litt på bitter og biter.

Uten å foregripe begivenhetene, så har vi også lagt en
liten plan om å få ned noen bit på Grisebanen også,
slik at det vil bli mulig å sende ut resultatservice også
fra denne banen.

Kåre melder Internett klar til bruk på Hjortebnen