◊◊◊

ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR ÅR 2016 – OSLO SPORTSSKYTTERE

Holdes fredag 24. mars 2017 kl. 1830 i ADM-huset på lerduebanen på Løvenskiold

Dagsorden

  1. Godkjenning av stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkalling og saksliste.
  3. Valg av dirigent samt referent og 2 personer til å underskrive protokollen sammen med klubbens leder.
  4. Årsberetning
  5. Regnskap.
  6. Forslag.
  7. Kontingent for år 2018.
  8. Budsjett.
  9. Valg.
  10. Hedersbevis og premier.

Etter møtet blir det kameratslig samvær.

 

Oslo i februar 2017

Styret

 

Forslag til behandling på Årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet.

Årsberetning og evt. Saksdokumenter blir lagt ut på klubbens nettside senest fredag 16 mars og/eller sendt hvert medlem på E-post evt. pr. post.

 

 

Medlemskontingent OSS 2017

 

Kontingent til OSS og avgift til NSF og OSK for år 2017.

Faktura for 2017 er sendt alle medlemmer pr. E-post eller pr. post.

Kategori / Utvalg              Kontingent     Avgift      Avgift                         SUM

                                            OSS         NSF          OSK

Hovedm. Herrer/Damer        920,00        300,00          50,00                        1 270,00

Juniorer                                    460,00            0,00          50,00                           510,00

Livsvarig medlem                       0,00        300,00          50,00                           350,00

Sidemedlem                            920,00            0,00          50,00                           970,00

At disse avgiftene og at klubbens medlemskontingent er betalt er en av forutsetningene for å kunne inneha og kjøpe våpen som medlem av vår forening. For hvert medlem, som er registrert pr. 01. januar 2017, samt de som tilkommer senere, betaler klubben disse avgiftene. Dette er en av årsakene til at de som måtte ønske å forlate klubben, må gjøre dette, skriftlig til styret innen 15. desember 2017, for å være gjeldende for påfølgende år.

De medlemmer som ikke har betalt kontingent / avgift for år 2016 eller har ukjent adresse, uten å ha oppfylt sine forpliktelser, er midlertidig utmeldt som medlem pr. 31.12.2016.

I h.t. Norges Idrettsforbunds (NIF) lover kan ingen melde seg inn i, eller være medlem av, en annen forening innen NIF uten å ha ordnet sitt økonomiske forhold til en annen forening.