Vi er Norges beste klubb, ingen tvil om det, men ingenting kommer av seg selv.

For at målet om at samtlige av OSS´s  sine 800 medlemmer til en hver tid skal føle familietilhørighet og trygghet i klubben,
videre glede seg til hver gang vi møtes på Grisebanen, Hjortebanen og Pistolbanen til trening, jegeroppskyting, konkurranse,
kurs og annet sosialt samvær, har vi gjennem generasjoner fra stiftelsesåret 1912 til i dag funnet `vår` måte:
Dugnad og frivillighet har båret oss frem dit vi ær, og skal i all hovedsak bærer OSS videre inn i fremtiden.
Noen har egenskaper som egner seg godt på banene og tar initiativ og leder lag.
Noen er morgenfugler og sørger for at kaffen er klar og at søppel er båret ut før hordene kommer,
noen behersker data og fører resultater mens atter andre har god tid, det være seg pensjonister,
medlemmer med lengre fartstid som føler at det å gi av seg selv gir mange ganger tilbake og bruker ufattelig mange timer på drift og vedlikehold av våre baner.

Gjennem tidene har VI og andre sportsskyttere tatt hjem ufattelige mye Gull og heder til fedrelandet
og man skulle tro at dette kun er mulig med ett stort administrativt apparat, trenere ansatt på heltid
og ett kjempebudsjett slik man ser i eksempelvis ski og fotball idrettene.

Skyteidretten er annerledes, selv om man godt kunne tenke seg litt bedre økonomi,
mer og positiv oppmerksomhet og omtalei media, slik at vi eksepelvis kunne hatt trener på banen i ny og ne
for de som ønsker mer oppfølging.

På den annen side har vi gjennem alle tider delt på egne erfaringer og kunnskaper.
De beste skytterene slutter aldri selv å skyte og sitter på uhorvelig stor erfaring og kunnskap
de villig deler til de neste generasjonene.
I OSS gjelder bokstavelig talt som ordtaket sier;
De gamle eldst. Så ta vare på og nyt derfor tiden rundt kaffebordet med disse.

Miljø, trivsel og tradisjoner i dagens virkelighet er dessverre ikke nok.
Også innen Idretten legges det stadig mer forventninger, dokumentasjonskrav, og til dels politiske føringer til driften etc.

Mye av dette ser vi kan slå uhellig ut vedrørende nyrekrutering, det som skal være lystbetont blir mer plikt og regelstyrt
dersom stadig mer av de tillitsvalgtets/frivilliges tid skal fokusere på annet en nettopp
trygghet, tilhørighet, trivsel og selvfølgelig sann idrettsglede.

Vi har i OSS derfor lagt det meste av dette pålagte arbeidet som kanskje ikke er like lystbetont og stjeler mye tid
inn under styrets arbeide på en måte slik at dette ikke skal merkes så mye av medlemmene i det daglige;

Så for at vi til en hver tid skal kunne innfri pålegg og forventninger som pålegges idretten/klubben,
har og er vi nå i gang med noen enkle tiltak som forhåpentlig bidrar til ovennevnte mål,
slik at vi også fremover får nye medlemmer som føler at nettopp denne idretten gir dem nettopp
trygghet, glede og tilhørighet, og selv også etter hvert ønsker/finner glede i å bidra ved de lystbetonte oppgavene som nevnt tidligere.

Det vi så langt i år har og jobber med er blant annet oppgradering av Internett på både Pistolbanen og Hjortebanen
som skal bidra til litt lettere, raskere og noe mer lystbetont klubbarbeid, resultatføring..
I tillegg er det på disse banene etablert god WI-FI for klubbens medlemmer,
som eksempelvis kan benyttes som barnevakt når mamma/pappa er ute på banen.
Vi ser også på muligheten til å etablere en liten WI-FI på Grisen etter hvert.

Som alle vet koker det på pistolbanen hele året, og kontoret vårt som
også ligger her kjenner litt på kapasitetsbegrensningene som tidvis oppstår.
Vi har derfor oppgradert både IT-Ting og IT-Tang, slik at sikkerheten på klubbens bitter og baiter (Nuller og enere)
trygges bedre ved hjelp av egen innlogging til en styre-sky, hvor annet bruk av utstyret ikke påvirker sikkerheten.
Vi har også investert i en ny bærbar PC-greie som kan benyttes
dersom den stasjonære er opptatt av styret.

Som innledningsvis nevnt er Trygget, trivsel og tilhørighet
det viktigste klubben jobber med til en hver tid.
Det varmet derfor ett gammelt skytter hjerte godt når vi nylig mottok
ett anonymt brev til klubben som vi har valgt å gjengi her:

Hei.
Jeg er en jente/kvinne som er relativt ny i Oslo Sportsskyttere,
Har gjennom årene hatt mange hobbyer og streifet innom flere idretter.
Nå som min første ungdom er forbi og de fleste gledene i livet inneholder såkalte laster som røyking,
et glass vin i ny og ne og litt over gjennomsnitt glad i god mat så har mulighetene til valg av fritidsaktiviteter snevret seg betydelig inn.

Ved en tilfeldighet dukket Oslo Sportsskyttere opp en kvell jeg surfet på internett etter en bedre middag med litt rødt i glasset.
Skyting, hmm, kanskje noe for meg?
Så ved en impuls hadde jeg søkt både medlemskap og sikret meg plass på sikkerhetskurs.
Nå er jeg for lengst fullverdig medlem og angrer ikke et sekund.
Tusen takk for at dere er en så åpen, inkluderende og varm klubb som ikke bryr seg det spøtt
om hverken mine laster, eller bakgrunn, og hvor jeg føler meg vel så hjemme som i min egen stue.
NN

Ukens innertier kom fra NN