IFB med sikkerhetskurset vil det på lørdag ikke være mulig å låne klubbvåpen.
De som har egne våpen/egentrening kan benytte lekeplassen i tidsrommet Kl: 08:00 til Kl: 15:00

Da storstuen benyttes til kurset, vil det bli satt frem kaffe til de som er innom for egentrening i
pusserommet.

Vi gleder OSS til å ta imot de nye medlemmene..

Arkivbilde: HLR en naturlig del av sikkerhetskurset.