NSF sine hjemmesider er blitt vanskelig for oss å ta ut for
å legge inn i aktivitetskalenderen vår.

Vi må derfor be samtlige medlemmer selv aktivt gå inn på
skyting.no og søke på pistolstevner:
Velg gren (Pistol)
Velg deretter terminlister.
Her kan man også bruke ett filter for å søke hvilke kretser
som har stevner fremover.