Neste lørdag (6/10-18) avholdes NM i steelchallenge på Løvenskiold.
Dette er bedre kjent som Dynamisk/strittskyting med håndvåpen.

Da verken OPK banen eller OSS banen er godkjent for skyting på
stål mål, vil Magnum banen vår bli flyttet fra lekeplassen og inn på
OPK banen, slik at Lekeplassen fristilles til NM arrangementet.

OPK som normalt ikke tillater Magnum skyting på sin
bane har gitt oss dispensasjon mot dette forbudet denne dagen
med skyting på ca 15 meters avstand til skivene som
skal settes i de ordinære skivestativene.

Vi vil med andre ord disponere OSS og OPK banen til 7-FELT stevnet.

Da det er ventet 250 deltagere i NM steelchallenge stevne, må vi regne med
mellom 300 og 350 skyttere på pistolbanene + funksjonærer denne dagen.
For de som er dårlig til bens og ønsker/må kjøre inn til pistolbanene
åpner vi klubbhuset ca Kl; 06:15.