I forbinedelse med førstkommende sikkerhetskurs
vil det ikke være mulig å låne klubbvåpen
eller benytte beanen lørdag 2. september.
Egentrening må eventuelt i tidsrommet mellom Kl: 08:30 og Kl: 15:00
foregå på lekeplassen/feltbanen.

Det samme gjelder 9. september ifb med bygningsarbeider
i klubbhuset på Pistolbanen. (Klubbhuset er fysisk stengt).
Egentrening kan selvfølgelig foregå på egen bane denne dagen.