I dag regnet vi med at det ikke ville bli så stor aktivitet på
pistolbanen da kvikksølvet Kl: 08:00 viste under 20 minus.
Men der tok vi heldigvis grundig feil, i takt med at solen tok tak ut over dagen,
kom stadig flere på banen.
 Til tross for at vi nå har satt døren på gløtt og aktiviteten begynner å ta seg opp igjen,
så har vi fortsatt ingen problemer med smittevernstiltakene hverken ute på banen eller inne i klubbhuset.
De fleste er til en hver tid er ute på banen for egentrening og/eller skyter Covid-19 programmet.

De nye rutinene vedrørende utlån av klubbvåpen fungerer også
veldig bra:
Cowboydøren som gjør at våpenrommet kan stå åpent, men samtidig være halvsteng
slik at både smittevernreglene lettere overholdes og klubbarbeide
som foregår på innsiden går langt smidigere ved ferre avbrytelser gjennem dagen.

Kun en skytter måtte minnes om at våpen/kassen
skal sprites ved innlevering og fikk derfor to minutter i skammekroken.

 Her er resultatene fra Covid-19 programmet så langt:

Det meldes om at nye utlånsrutiner fungerer bra.