Suksessfaktoren som gjennem alle tider har gjort Oslo Sportsskyttere til den aller beste sportsskytterklubben i landet skyldes et fantastisk samhold og fellesskap, utstrakt bruk av frivillighet og til tross for strenge lover og regler
rundt det å både inneha våpen og å utøve idretten har det vært rom for både nytenkning og lekenhet.

Selv om alt fungere godt, ønsker vi nå at flere som har tid, lyst og mulighet til å ta på seg litt ansvar tar kontakt.

Det vi ønsker litt hjelp til er blant annet nøkkelpersoner i samtlige av våre grener som kan åpne/lukke og drifte banene våre til faste tider, slik at flere får muligheten til å bidra og at de mange som i dag bidrar for delt litt på ansvaret.

De vi i første omgang ser for oss, er medlemmer som kanskje har litt god tid, jobber deltid eller kanskje nettopp har/skal gå av med pensjon.

Av egenskaper søkes personer med stabilt godt humør, brenner for idretten, kanskje er ivrige jegere, er sosialt anlagt og liker å stelle med banene våre.
Ovennevnte forutsetninger tror vi samtlige av klubbens medlemmer har,
så føler du at du har bittelitte grann lyst til å prøve å påta deg litt ansvar,
så er det bare å ta kontakt.

PS:
Nødvendig veiledning/opplæring vil bli gitt ?


Mvh:
Oslo Sportsskyttere

V/formann
Bjarne

Tøymerke av: Våpenskjoldet/Logoen vår med samtlige av våre våpengrener