Oslo Pistolklubb har etterapprobert et feltstevne allerede 22. september.
Denne gangen har OPK ambisjoner om å klare seg uten hjelp
fra OSS. Men det er fint om noen likevel kan stille som standplassledere
etc på kort varsel når/dersom det likevel kommer en forespørsel.

Vi vil legge in Klubbmesterskap i Militær og Revolver i dette stevnet,
samt Geir Pettersens minnepokal i klassen militær
(De siste seks standplassene er utgangspunktet for resultatføringen).

Bærum Pistolklubb har nå også approbert flere Norgesfelt stevner
ut over høsten.
Dessverre har de ikke hensyntatt alle 7-FELT dagene,
så enkelte av lørdagene må det påregnes ekstremt mange
pistol skyttere på pistol banene.

Fordelen er at man bare frem til nyttår
har muligheten til å delta på hele 13 stevner
hvorav 06 stk er appbroberte på hjemmebane 🙂

Også i år ser det ut til å bli Mørkeskyting 22.11.18
BPK har sakt ja, Regner med at OPK også blir med som
vanlig og at NOP er villige til å ikke lyssette egen bane denne kvelden.
Dette kommer det mer info om senere.

Stevnene er selvfølgelig lagt ut på aktivitetskalenderen vår,
men har likevel tatt ut en oversikt på pistol stevner her:

AKTIVITETSOVERSIKT OPK BPK NOP OSS ut 2018..