Det er alltid med lystbetont sinn man drar på OSS sine skytebaner.
Det være seg Pistolbanen, viltmålbanen eller grise banen vår:
Her treffer man muntre folk som koser seg med trening,
og konkurranser.

I disse dager er det spesielt høy aktivitet på Viltmål banen,
ifb med de mange jegere som gjør seg klare til høstjakta.
Under god og kyndig veiledning av klubbens standplassledere
får de aller fleste fullt hus allerede på første oppskytings forsøk.

Til tross for høy aktivitet, er det alltid tid til å hjelpe en og
annen med en løs «skrue», justering av en kikkert
eller andre tekniske problemer man måtte ha fått
med utstyret.

Litt av aktivitetene som foregår på viltmålbanen
og Grise banen vår.

Også denne dagen oppdaget vi bl.a en elektrikeren
som svinset rundt:
I dag var det vist nok en ekstra stikkontakt og
vegglampe som kom på plass i Klubbhuset på
Viltmålbanen og en lyskaster på parkeringsplassen
til Grise banen.

Noen forholdsvis nye OSS medlemmer fra Pistolgruppa
trengte bistand med våpensøknader til sine første våpen,
og hadde hørt at hjelpemannen på området hadde
tatt seg en tur på Riflebanen. De fant forståelig nok
fort frem til både Viltmålbanen og Grisebanen hvor
våpensøknader ble utfylt ute i det fri tidvis sittende
mellom to skyttere til den velkjente lyden
fra knattrende Villsvin våpen.

Kan man ha det bedre?