Nå har høsten kommet med færre lystimer i døgnet,
og forhåpentlig har de fleste jegerene skutt opp,
da banen nå offisielt er stengt frem til mai mnd neste år.

Vi har i år holt åpent ett par dager ekstra,
men vi erfarer at ønske og behov for mer egentrening for både
jegere og konkurranseryttere er til stedet også på vinterstid.

For å få til dette trenger vi flere og nye frivillige til å drifte banen.
Vi har nå allerede fått en god del navn ned på blokken som
er villige til å få opplæring og etter hvert bidra litt på Hjortebanen
også når sesongen kommer igang igjen til våren.

Vi har derfor vedtatt en forsøksordning med å holde banen
oppe på lørdager, da det selv på vinterstid er noen timer med nok dagslys.
Første lørdag vi vil holde banen åpen blir etter planen 21.10.23
fra ca Kl: 10:10 til Ca Kl: 14:00.
(Oppmøte for frivillige blir Kl: 09:40).

Styret v/Kåre Gullbekk som har ansvaret for prøveordningen vil ringe de som allerede
har meldt seg som frivillige neste uke for å kunne sette opp en «vaktliste».
Selv om vi kun vil holde halve banen oppe i vinterhalvåret,
vil det være behov for tre ansvarlige/hjelpere hver gang
av både sikkerhetsmessige og sosiale grunner.

Vi gleder oss til å ta fatt i nye utfordringer som utvider
tilbudet til våre medlemmer og etter hvert sikkert også
skyttere/jegere fra andre klubber fra nær og fjern.

Oppskyting

Hjortebanen øker tilbudet i vinterhalvåret.