Gutta på Hjorten melder om bra aktivitet på banen, og priser seg lykkelige over alt
dugnads/vedlikeholdsarbeidet også på de tekniske delene ble gjort
grundig og ferdig i god tid før åpningen.

Pga pandemien var det i fjor gitt fritak for den obligatoriske oppskytingen for jegere.
I år er det derfor mange som har mye å ta igjen av egentrening med jaktvåpnene
sine samt selvfølgelig selve oppskytingen som igjen skal gjennemføres før jakten starter.

Vi har også gleden av å melde om at klubben har fått ett nytt tilskudd
på hjortenanen:
Jan Are har nærmest vokst opp i skogen, har lang jakterfaring, ekspert på
hjemmelading, har jobbett mange år i våpenbrangsjen og er i tillegg
til å være ekstremt kunnskapsrik også rolig av natur og har gode evner
med hensyn til opplæring og hjelp av skyttere standplass.
Dette er egenskaper Hjortegruppa gjerne setter til alle nye som
skal hjelpe til kreves og vell så det.
Vi kommer derfor etter at bukkejakta er overstått se mye til Jan Are på banen.Hjortegutta er alltid like positive og sprer glede til både liten og stor. Bilde tatt en times tid før banen åpnes for skytterene.