Vi regner med å starte riggingen rundt Kl: 15:00,
Ser gjerne at vi får litt hjelp til dette, slik at vi
kan komme raskest mulig igang med skytingen.

Vi rigger ned ca Kl 19:30, slik at vi kan ta kvellen Kl: 20:00

PS:
Det blir ikke mulig å skyte på bevegelige mål denne dagen.