Mange har allerede gledet seg lenge til vi skal åpne Hjortebanen igjen.
Nå har snøen måttet gi slipp og hjortegutta har lagt ned flere hundre timer
dugnadstimer og kan melde alt klart 🙂

Vi ønsker derfor alle velkommen til første trening på banen allerede
lørdag 29. april, og minner om at våre medlemmer kan ta sine obligatoriske
trening og oppskytingsskudd GRATIS frem til banen stenger i juli.

Åpningstidene er hver lørdag fra Kl: 10:00
Og hver onsdag fra Kl: 15:00
Oppskyting