Vi har de siste to-tre årene kjørt HLR (hjerte lunge reddning)
som en del av sikkerhetskursene samt opplæring på
bruk av hjertestarter.
Det betyr at vi nå har rundt 150 medlemmer som
kan betjene hjertestartere.

Vi har lenge hatt på tapetet å gå til innkjøp
av hjertestartere, og sammen med BPK, OPK og NOP
har vi nå gått til felles innkjøp av hjertestartere.

I dag fikk vi på plass to stk, hvor den ene er satt opp i
klubbhuset på Pistolbanen, og den andre i
Klubbhuset på Hjortebanen.
IMG_4722[1]
Vi får selvfølgelig håpe vi aldri vil få bruk for disse,
men skulle uhellet være ute, kan hjertestarteren
være den livreddende faktoren.