Vi har i dag gjort noen mindre oppdateringer av hjemmesiden.

I forbindelse med Storsattsningen på PPC har vi opprettet en fane for denne
idrettsgrenen, samt en fane for tapt og funnet da vi stadig får inn alt fra
skytebriller, klesplagg til nøkkelknipper.

Vi har også lagt inn nye farver på både bakgrunn og teksten på fanene
(Klubbens farver)

Vi har også oppdatert info om åpningstider på de forskjellige banene våre.
(Kan bli justert dersom dette forandrer seg)
For å finne samtlige åpningstider på banene som vi får spørsmål om flere ganger i uken.
har vi lavet en egen fane med en totaloversikt på dette,

Øvrige oppdateringer som er gjort er nok ikke så iøynefallende,
men mer ledd i å holde inneholde på hjemmesidene mest mulig
korrekt til en hver tid.