Ifb med Dynamisk feltstevne for pistol, vil pistolbanene være stengt for annen aktivitet.
OSS sin pistolbane kan benyttes på fredagen.
På lørdagen er også denne stengt ifb med ovennevnte samt vårt eget sikkerhetskurs.