Da Pistolskyting i hovedsak
foregår ute, er fortsatt snøen
en liten utfordring, da måkebilen
ikke kommer inn på vår bane,
men inntil nå har en ekstra puff
hvert nok.

Vi satser på litt stabilt vær fremover
med noen få kullegrader,
så vi får ryddet noen kjørespor.
Som mange vet sitter en av
gutta midlertidig i rullestol,
noe som ikke ser ut til å hindre
utøvelse av pistolskytingen
nevneverdig.

Inntil nå har vi gitt ett ekstra
løft ut og inn av klubbhuset.
Nå har Lars Berge selv fått
på plass ett enkelt hjelpe-
middel for å lette ut og inn-
passeringene 🙂