For å spare penger og unngå ubehag for medlemmene har vi ikke valgt å
sette bort inndriving av utestående.
For at vi skal slippe å bruke alt for mye tid på dette,
så oppfordrer vi de som enda ikke har betalt årets kontingent å
prioritere denne nå.

Vi har allerede sent ut den første purringen.
Viser det seg at du nettopp har betalt fakturaen så gjelder dette
selvfølgelig ikke deg.

Trenger du noe lenger betalingsfrist eller lignende,
så send en mail til klubben:
klubbhuset@oslosportsskyttere.no

Mvh:
Styret