Etter at Tor med hammeren hadde rast over pistolbanene
og hadde treffsikkert rammet et kjempetre oppe i vollen,
lå det nå å blødde sevje i påvente av den sikre veien mot
nærmeste sellulosefabrikk.

Når Hans med sagen fikk nyss om hendelsen, var veien kort
opp i vollen med flere frivillige hakk i hel for å få ryddet banen.

Desverre var ikke pressekorpset vårt til stedet, så dagens bilde
er tatt fra en hasteoppsatt miljøstasjon i påvente av avhenting av vaktmesteren. 

  

Hans med sagen ryddet vei.