Kort frist på dette dessverre, men vi fikk en forespørsel fra
Anders (Han med .460n) om han kunne arrangere
Halloween kveld på Pistolbanen i dag.

Svaret var: Selvfølgelig, så bra!
Hva som skal skje på banen er det bare Anders som vet,
men for ikke å røpe for mye, så innbefatter nok
arrangementet både krutt og sukker 🙂

Vi kjører i gang Kl: 18:00 og holder vel på til Kl: 20:00
Vi ses på banen 🙂