Tor Heiestad gir grunnleggende tips/opplæring

Da det er ytterst få av egne medlemmer som praktiserer
dynamisk skyting, og pistolbanene og klubbhusene
vil være stengt i perioden 1. til 6. mai,
inviterer hviltmålbanen til skyting to dager i strekk
på grisebanen
(Hviltmål/Villsvin banen) 2.og 3 mai fra Kl: 17:00.
(Viltmålbanen (Hjortebanen) åpner offisiselt også 2 mai)

Klubben har klubbvåpen, men har du eget 22.LR gevær,
så ta det gjerne med. Klubben tar med 22.LR ammo
om noen skulle ha behov for å kjøpe en pakke eller to.

Grisebanen er kanskje den artigste banen vi har både
for konkuranseskytterene og jegere som trenger billig
trening på løpende mål før de tar sine årlige
obligatoriske oppskytningsskudd på hjortebanen .
Vi oppfordrer derfor spesielt de som ikke benytter
denne banen regelmessig til å komme å løsne noen skudd
med kyndig veiledning:
BådeTor Heiestad og Øivind Friis er å finne på grisebanen begge dager.

Bildene er tatt av vår fotograf Bjørn Håvar Falck-Andersen
under årets Kombistevne 21.04.2018