I dag dukket elektrikeren opp som troll av eske på grisebanen,
Og like fort som han kom, var han pluttselig borte igjen,
og gud vet når han kommer tilbake, for nå er det ikke lenger strøm på grisen.

Mens vi venter på at han kommer tilbake skal mye annet også på plass.
Førstkommende mandag kommer en av verdens største kranlifter
som skal trekke  standplasshuset opp av myra og midlertidig sette
det til side slik at Tangen får kultet opp området igjen.

Når dette er gjort og nye plattinger ettablert både her og på
repoet opp til klubbhuset, håper vi at det igjen kan skytes fra
korrekt antall meter over havet.

Også dette proskjektet er det Tor Heiestad som er primus motor.
Mangfoldige dugnadstimer er allerede lagt ned,
og mange fler vil det bli.
Vi håper derfor både snekkere med sager og spiker og
andre illdskjeler vil gi Tor en hjelpende hånd eller to fremover,
slik at skytingen kan komme raskest mulig igang igjen.


Hvem skulle tro det skulle skjule seg så mye strømgreier på grisen.
Håper vi får tak i trikkern igjen i god tid før øvrige arbeider er ferdigstilt.