De lerduegrenene som kan skytes på Løvenskioldbanen er:

  • Skeet (2 baner)
  • Ol-trap (2 baner)
  • Nordisk trap (2 baner)
  • Compak sporting (2 baner)

I tillegg er det mulig ved å justere maskiner på OL-trapbanene til å skyte dobbelttrap.