Fra og med i morgen Onsdag 06.06.2018 er følgende baner igjen åpnet for skyting.
Pistolbanen
Villsvinbanen

Det skal være vannslange utlagt på pistolbanen
og det skal være slukkeremedier på villsvinbanen

Etter hver skyting skal det være brannvakt i 1 time etter siste skudd.

NB. Det er fortsatt skyteforbud på Hjortebanen

Vennlig hilsen:
Styret