Nå er vi mitt i oppskytingsperioden for jegerene,
og det er naturlig full trøkk på Hjortebanen.

Pga sykdom (Corona) blandt tillitsvalgte som drifter banen ,
blir banen driftet med øvrige tillitsvalgte samt nye som er under opplæring
og andre jegere som har bred erfaring med lange våpen.

Vi setter pris på om ett par ekstra hender har andledning til å stille førstkommende
lørdag (16/9-23) for å rigge banen fra ca Kl: 08:30, slik at banen er klar i
god tid før hordene av skytterene kommer.
Vi har også plass til to nye «lærlinger» som kan være med å drifte
banen fremover.
Lurer du på hva dette innebærer så tar vi en prat om dette på banen 🙂


Inngang til Hjortebanen.