Tidlig lørdag morgen lenge før åpningstid med både stevne og oppskytning på programmet, fant vi Tor Heiestad på banen.
Dette var tydeligvis noe han hadde gjort tusenvis av ganger tidligere:
Det ene øyeblikket var han inne i klubbhuset, det neste på standplass,
bærende på elektronikk, batterier, monitorer og store TV-skjermer,
og i god tid før skytterene ankomst var både bane, påmeldings skjemaer
godt forberedt og på plass.

Gratis oppskyting før ferien for medlemmer av Oslo Sportsskyttere
medfører at de som ønsker å benytte seg av tilbudet, kan gjøre dette
uten lange køer og mas, som det fort kan bli ut på høsten.

I dag arrangerte klubben både hjortestevne og avholdt en god del
oppskytinger parallelt.
Dette viser at Investeringen som er gjort med oppgraderingen av elektronikken samt utvidelsen med to ekstra skiver har hvert
en riktig avgjørelse og svarer til forventningene.