Som den beste sportsskytterklubben, med satsing på bredden fant vi det nå
på høy tid å utvide smalbåndet på Pistolbanen hvor vi til nå har hatt
datakappasitet på ca 6MB/s til ett skikkelig Bredbånd som samtlige som
oppholder seg i klubbhuset kan sørfe fritt på det trådløse nettet
med en astronomisk hastihet på 100MB/s.

For klubbens faste slitere, og som sitter klistret til sjermen 50 timer i uken,
har allerede meldt at jobben nå går som en drøm.
De har derfor frasakt seg lønnstillegget som skulle vært hevet
fra 17 øre timen til 19 øre, da de nå antagelig får redusert arbeidstid
til ned mot skarve 45 timer pr/uke 🙂

Vi må til slutt advare om at bredbånd er svert avhengighetsdannende,
og anbefaler samtlige til å skyte noen blinker før man tenner
WWW 🙂