Som kjent har vi hatt ett «sammarbeide» med Politiet siden tidenes morgen på
våre baner. På Pistolbanen har vi blandt annet tilbud til PHS elevene om
egentrening «hver» onsdag i skoleåret slik at de ikke skal forstyrre
sportsskytterene med sine skyteprogrammer på våre øvrige dager.

Da vi likevel må ha to tillitsvalgte på banen hver onsdag til PHS oppfølgingen,
tenker vi å innføre en prøveordning der NYE skyttere kan få andledning til å
låne våpen også på disse dagene (I tillegg til tirsdager, torsdager og lørdager).
Våre egne skyttere vil dpå disse onsdagene kun benytte «Lekeplassen» (bane 4).
Vi har montert egen flombelysning her for nettopp dette behovet,
husk å si fra, da lyset styres fra våpenrommet.

OBS:
Onsdagene kan tidvis bli avlyst uten varsel, da vi legger opp til å
følge PHS sine aktiviteter/behov.

Arkivbilde fra siste sikkerhetskurs