Heldigvis ser vi når vi er innom og etterser at alt er som det skal,
at samtlige av våre medlemmer respekterer og
overholder det midlertidige skyteforbudet.

Dagens klubbaktivitet bestod i hovedsak av utfylling av våpensøknader
for to medlemmer hvor de måtte komme på avtalte tider med en
times mellomrom for å motta nødvendig hjelp til dette på en trygg måte.

For å lette arbeidet og skape den rette atmosfæren i klubbhuset,
fikk vi delt noen patroner og helt kruttet i ett eggeglass.

Det meste går trekt om dagen, noe vi også erfarer på våpenkontoret,
hvor til og med klubbens søknader lar vente på seg.
Så til de som søkte i dag, kan nok ikke regne med at det ligger
en pistol under juletreet i år.

Førjulskos med søknad om erverv av våpen.