Politiet har de siste par årene dessverre bevisst nedprioritert
behandlingen av våpensøknader.
Dette har resultert i at saksbehandlingstiden i vårt distrikt
har økt fra ca 10 virkedager til nå nærmere 10 måneder.

Det positive er at søknadstiden på jaktvåpen ifb med innføringen av digitalisering av disse
nå er nede i mellom en og fire virkedager.

For sportsskyttere er dette en uakseptabel forskjellsbehandling
av behandlingstid og mange klubber og enkeltpersoner har derfor sent klager til våpenkontoret om denne direkte diskrimineringen.
Mange har også som enkeltpersoner og/eller klubber sent mailer til NSSF om at de bør gjøre ettaten oppmerksom på problemstillingen..

Oslo Sportsskyttere gikk dog enda litt lenger og bad om møte med
Justisministeren og Likestillingsministeren så tidlig som i januar i år.

Hva som fikk «ballen» over humpen vites ikke, men sist torsdag
fikk vi mail i fra Justisministerens kontor om at våpenkontoret i vårt distrikt vil bli oppbemannet med umiddelbar vikning,
og at alle søknader uavhengig av om det gjelder sportsskyttere eller jegere skal behandles likt,
med en målsetning om saksbehandling på fem virkedager fra mottatt søknad.

Våpenkontoret har derfor fått overført ressurser fra både draps og vinnings avdelingene
som har og jobber døgnet rundt i påsken for å komme asur.

I påvente av digitaliseringen også av håndvåpen søknader
som ikke vil være klart før i mai mnd en gang,
kan man nå som en midlertidig ordning kontakte våpenkontoret direkte og få en manuell behandling
av håndvåpensøknaden pr tlf.

Husk å oppgi fødselsdata, hvilket kaliber og hvilken klasse våpnene skal benyttes i.

Om noe er uklart, ring gjerne våpenkontoret for mer informasjon:
22 66 90 50, post.oslo@politiet.no
Åpningstiden er mellom Kl: 08:00 og Kl: 15:00

Pappirsøknader snart en sagablott.