Bærum Pistolklubb har nå offisielt påtatt seg:
NM Felt FGMR for 2017 i tidsrommet 12-15 Juli.

Vi er forespurt om å hjelpe til, primært med
ansvar for standplass.
NM avholdes som tradisjonelt i fellesferien,
og regner derfor også med ekstra stor
deltagelse fra Oslo Sportsskyttere.

Da funksjonærene vil måtte skyte på
de ordinære lagene, vil det kreves mellom
seks og åtte mann pr/standplass.

Om vi kan påta oss ansvaret for mer en en bane,
avhenger altså av antall frivillige som kan stille opp.
Vi setter opp en liste i klubbhuset hvor man kan tegne seg.

Mer info kommer senere.