Pga etterapprobert stevne på Sessvollmoen samt at flere
skal delta på løpende villsvin stevnet på Løvenskiold,
vil det trolig ikke være tilgang til klubbhuset på Pistolbanen denne dagen.
Skal du trene pistol og ikke har nøkkel til skiveboden,
så skal det stå en del feltskiver bak døren på banen.
Om du ikke skal på Sessvoll, så stikk gjerne oppom
villsvinbanen vår for å se på eventuelt delta.
Regner med godt vær, så ta med litt drikke.