Når man har prøvd seg som skytter en tid, ønsker man å komme litt videre. Å vurdere litt mer kritisk egen prestasjoner er en del av dette i stedet for å bare skyte serie etter serie. I skyttersport gir treffbildet oss ofte svaret på hva vi gjør riktig og feil.

Å analysere siste serie og treffbilde er viktig for å luke bort de verste årsakene til en dårlig serie eller «feil» treffbilde. Ikke minst starte med en liten analyse av hvor tror jeg skuddene sitter etter siste serie, og hvorfor havnet de ikke der jeg trodde. Å bare skyte og klistre og skyte igjen gir ikke ønsket forbedring. Greit å ta med seg hodet før, under og etter hver serie, og for hvert enkelt kudd.

Hvis du ser på denne siden finner du et par enkle plansjer som gir gode tips i forbindelse med vurdering av treffbilde.

Noe å ta med seg på neste trening. Lykke til.