Pga meget stor aktivitet på pistolbanen har  bruken av lekeplassen
stadig økt i omfang. I tillegg til egne medlemmer benytter PHS
elevene seg flittig av denne banen for ikke å skape utfordringer
med våre medlemmer de dagene i uken hvor vi har egen aktivitet.
Pga blandt annet miljøhensyn måtte banen derfor belyses uten bruk
av eksempelvis biler som står med fulltlyset tent på kveldstid.

Nå går vi inn i den grønne årstiden med lange lyse dager,
men som vi vet kommer høsten så alt for raskt tilbake,
og det er da fint å vite at selv om høst og vinter som kommer
kan være kall og mørk, så vil banen være gått belyst.

For de mest oppmerksomme har skiltbelysningen på banen en tid
også hvert mørk pga noen litt høye skudd, samt at lyset over
skiveboden har glimret med sitt fravær ett års tid.
Selv om det fortsatt er usikkerhet rundt hva som må utføres
av forventede miljøtiltak på banen, så har vi valgt å utbedre dette.

  

Nytt lys over skiveboden.