Som kjent må alle Pistol dommere oppgraderes
innen utløpet av året.
Noen har tatt kurset for første gang i år,
andre har benyttet muligheten
til oppgraderingen ifb med Felt-NM som ble
avholdt på Løvenskiold.

I dag tar de site tre av klubbens dommere:
Bjørn, Arne og John oppdateringen
i form av studiesirkel i klubbhuset
på Pistolbanen

Utrolig artig å se hvor engasjerte
de er, og som flue på veggen,
er det vanskelig å ikke overhøre
diskusjoner om både
eksisterende og nye lover og
paragrafer.
Tror også gruppen vil kontakte
NSF i eftertid for å avklare
noen spørsmål vedrørende
uklarheter, trolig hvor
felt og bane kan virke uklare.