På denne tiden av året kommer spørsmålene vedrørende åpningstidene
på Løvenskiold.

Opningstidene er generelt
Mandag til lørdag Kl: 08:00 til Kl: 21:00
Søndager Kl: 08:00 til Kl: 21:00 (gjelder organisert trening med .22LR).
Stevner på søndager som er approbert: Kl: 09:00 til Kl: 19:00

For øvrig er det noen dager vi ikke får lov å skyte:
(Utdrag fra hjemmesiden til NSF):

Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, 17. mai, første juledag, annen juledag. Sikkerhetsinstruks godkjent av politiet i 2012. (Vær oppmerksom på at skytetidene gjengitt overfor, overstyrer det som står i instruksen) I tillegg har hver av banene sin egen instruks. Kontakt leietakerne for mer informasjon. 50m banen på Løvenskiold har en egen side med instrukser og skytetider.