OPK (Penneførende klubb) sliter litt med banemanskaper,
og vi er forespurt om å kunne ta tre standplasser.
Det vil eventuelt bli Rasteplassen, La det svinge og falleri & fallera standplassene.

Normalt har vi tatt ansvaret for to baner (seks mann),
og trenger eventuelt hjelp til tre baner i år (ni mann)

Funksjonærer som stiller på søndagen 23/10
og er med å rigge banen fredag eftermiddag 21/10 Kl: 16:00 til Kl: 20:00
og lørdag morgen 22/10 Kl: 08:00 til Kl: 12:00, vil også få skutt
på funksjonærlagene som går ut så snart banen er klar på lørdagen.

Første lag ut på søndag går Kl: 08:30.
Funksjonærer bes derfor møte senest Kl: 07:45

Gi beskjed til Bjarne på banen om du kan stille som
banemanskap på stevnedagen.
OBS: Funksjonærskyting er ikke mulig på selve stevnedagen.

Helt til slutt: Førstkommende tirsdag rundt Kl: 17:00
begynner jobbingen med å planlegge/bygge banene
for de som måtte ha lyst til å bidra litt også med dette.
(Naturlig om banene Oslo Sportsskyttere skal ha ansvar for
bygges av OSS)

På forhånd takk:
Bjarne